Facebook Linkedin Twitter
PRESSE | NYHETER | KONTAKT | SITEMAP | ENGLISH  

Om Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen Lillestrøm samarbeider
med 120 medlemsbedrifter om nærings-utvikling og en kunnskapsdrevet byutvikling. Les mer >>

Nyheter:

Søker EU-støtte til avfallsinnovasjon

Ingressbilde

Alexandra Maria Almasi (t.v.) og Marianne Rist-Larsen Reime har i lang tid jobbet med utviklingen av søknadsgrunnlaget for et nytt europeisk avfallsprosjekt. Foto: Steinar Aasen

 
Framtidens klimaøkonomi fordrer at vi klarer å finne alternative løsninger som kan gi enda bedre gjenbruk av det organiske avfallet, som i dag brukes til produksjon av energi, kompost og gjødsel. Det vil Kunnskapsbyen Lillestrøm bidra til.

 

OREEC, som er Kunnskapsbyens fornybaravdeling, søker nå om EU-støtte til å finne bedre løsninger på verdigjenvinning fra organisk avfall. Det skal skje gjennom et nytt, europeisk avfallsprosjekt.
To dyktige OREEC-medarbeidere, Alexandra Maria Almasi og Marianne Rist-Larsen Reime, har i lang tid jobbet med å utvikle søknadsgrunnlaget for et prosjekt innunder sirkulær økonomi og bioøkonomi i EU-paraplyen Horizon 2020.

Kjempeprogram i EU
«Horizon 2020» er det største EU-programmet innen forskning og innovasjon noensinne. Programmet er finansiert med omlag 750 milliarder kroner (nesten € 80 milliarder) over en sjuårsperioden 2014 til 2020.
– Vi må finne fram til helt nye måter å håndtere det organiske avfallet på. Det dreier seg både om krevende logistikk, nye former for samarbeid og teknologisk nytenkning, dersom vi skal klare å hente enda mer verdi ut av det organiske avfallet, før det går til kompostering, biogass produksjon eller forbrenning, sier Alexandra Maria Almasi.

Solid prosjektledererfaring
Hun ser det som en ubetinget fordel at Kunnskapsbyen har vært i perioden 2013-2015 prosjektleder for det europeiske prosjektet COOLSWEEP som utarbeidet flere innovative Europeiske partnerskap for bruk av biprodukter og energigjenvinning fra avfall.
8. mars er Kvinnedagen og – i år – også fristen for å levere «Horizon-søknaden».
– Vi er i god rute, så det går nok bra. Det blir spennende å se om ekspertene i EU er fornøyd med det utviklingsarbeidet vi legger opp til, sier prosjektutvikler Alexandra Maria Almasi.
 

På skattejakt i søpla

Ingressbilde

– Vi har fått en god start, sier hovedprosjektleder Trine Kopstad Berentsen (t.v.) fra Kunnskapsbyens fornybaravdeling OREEC, her sammen med den svenske prosjektlederen i ecoINSIDE, Sara Skärhem, fra Stiftelsen Teknikdalen. Foto: Steinar Aasen

Søppel er verdier på avveie. Restressursene kan nemlig skape nye arbeidsplasser. Kunnskapsbyen Lillestrøm tar tak i dette gjennom nok et stort klimaprosjekt, som skal skape nye forretningsmuligheter.

 

Gjennom å spre budskapet «smart spesialisering», skal prosjektet bidra til å skape næringsutvikling gjennom gjenbruk av avfall i Indre Skandinavia.

– Vi skal bli en ledende klynge innen klimadrevet næringsutvikling og bli et utstillingsvindu for bærekraftig økonomi, sier hovedprosjektleder Trine Kopstad Berentsen fra Kunnskapsbyen Lillestrøm sin fornybaravdeling OREEC.

Kickoff hos ROAF

ROAF på Berger i Skedsmo var vertskap da prosjektpartnerne i ecoINSIDE hadde kickoff, torsdag 28. januar. 37 partnere fra Akershus, Hedmark, Värmland og Dalarna er med i ecoINSIDE-nettverket, som er et EU-finansiert fornybarprosjekt, gjennom Interreg Sverige-Norge.

– Jeg kjempefornøyd med et så god oppmøte, mange av deltakerne er langveisfarende helt fra Dalarna, Trysil og Otta, sier hovedprosjektlederen.

ecoINSIDE skal jobbe innenfor tre hovedområder:

  • avfall og restressurser

  • solenergi og energisystemer

  • bærekraftige bygg

Klimadrevet vekst

– Når det gjelder «avfall og restressurser» er vi opptatt av at en bedrifts søppel faktisk kan være en verdifull råvare for andre bedrifter. Vi må tenke nytt, slik at bedriftene – i stedet for å måtte betale for å bli kvitt avfallet sitt – kan ta seg betalt for å levere fra seg restressurser sine, sier Trine Kopstad Berentsen.

En viktig oppgave for ecoINSIDE vil være å skape gode møteplasser for å informere om smartere håndtering av avfallsressursene.

Strategiske satsinger

Kunnskapsbyen gjennomfører og deltar i
en rekke samarbeidsprosjekter både lokalt, regionalt og internasjonalt. Les mer >>

Noen av våre prosjekter:

Fornybar energi og miljø

Fornybar energi og miljø har i mange år vært et av satsningsområdene i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Dette arbeidet er organisert under merkevaren OREEC som en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

OREEC-logo

By- og regionsutvikling

Ingressbilde

Hvordan gjøre Lillestrømregionen enda mer attraktiv for etablering av kunnskapsdrevet næringsliv? Gjennom ulike prosjekter arbeider vi med byutvikling og strategisk næringsutvikling. Talent, teknologi og toleranse er drivkreftene i arbeidet.

Lillestrøm er kåret til Osloregionens mest attraktive by for fremtiden! Vi tar utfordringen.

IT og sikkerhet - e-helse

Ingressbilde

Hvordan tar vi best tak i fremtidens utfordringer innenfor tema IT og sikkerhet? Dette angår både bedrifter og enkeltpersoner.

Helsesektoren står ovenfor en rivende utvikling når det gjelder bruk av teknologi. Hvordan kan kommunene på Romerike i et nært samarbeid med Ahus, Høgskolen i Oslo/Akershus og Kjeller innovasjon løse dette på en best mulig måte? Hvordan kan næringslivet utvikles innenfor dette området, og lage de beste løsningene for fremtiden?

 

Forskningsparken

Forskningsparken Kjeller, er Norges
nest største forskningspark.

Les mer >>

Siste nytt fra Forskningsparken: