Facebook Linkedin Twitter
PRESSE | NYHETER | KONTAKT | SITEMAP | ENGLISH  

Om Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen Lillestrøm samarbeider
med 120 medlemsbedrifter om nærings-utvikling og en kunnskapsdrevet byutvikling. Les mer >>

Nyheter:

Interreg på Eidsverket

Ingressbilde

Styringskomiteen samlet på Eidsverket, her f.v. Anne Karin Torp Adolfsen (Fylkesråd i Hedmark fylkeskommune og ordfører i Styringskomiteen), Kurt Podgorski (Region Dalarna og viseordfører i Styringskomiteen), Olav Moe (repr. Styringskomiteen Østfold fylkeskommune), Maud Nässén (adm. Länsstyrelsen i Jämtlands län), Eric Boo (adm. Region Dalarna), Helge Thommassen (repr. styringskomiteen Hedmark fylkeskommune) og Gunnar Melgaard (vararepr. styringskomiteen Akershus fylkeskommune).

 

 

 

Styringskomiteen for lnterreg Sverige-Norge delområde Indre Skandinavia, møttes i forrige uke på det ærverdig godset Eidsverket, på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune.

Kunnskapsbyen Lillestrøm var også invitert til møtet, for å orientere om Interreg-prosjektet Green Drive Region. Dette treårige Interreg-prosjektet, som startet 1. juli 2015, arbeider på tvers av landegrensene for å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitrafikken.

I forbindelse med Green Drive Region-orienteringen, fikk styringskomiteens representanter fra Akershus, Hedmark, Østfold, Värmland, Dalarna og Gävleborg også anledning til å prøve ut ulike fossilfrie kjøretøy – med både to og fire hjul. Styringskomiteen fikk teste hydrogenbil, elektrisk bil og elektriske sykler. Og responsen var entydig positiv!

Godset Eidsverket, som er restaurert og omgjort til et flott kurs- og konferansested, har en historie som strekker seg tilbake til 1764. På 1800-tallet var dette et betydelige industrisenter på Østlandet, med drift av bergverk, glassverk, spikerverk, bomullsspinneri, ljåsmie, mølle, sagbruk og kraftverk.

Kunnskapsbyen på årskonferansen til ØRU

Ingressbilde

Iver Olav Sunnset fra DGI og Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen fortalte rådmenn og sentrale politikere på Øvre Romerike om viktigheten av å ta i bruk velferdsteknologi.

Prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm løftet velferdsteknologifanen, da hun deltok på årskonferansen til Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ‎i formiddag.

Samtlige rådmenn og formannskapsmedlemmer fra kommunene på Øvre Romerike deltok på konferansen, som ble holdt på Hurdalsjøen Hotell.

Sammen med prosjektleder Iver Olav Sunnset fra Digitale Gardermoen (DGI) fortalte hun om Interreg-prosjektet «SOL Support quality of life» og betydningen av at kommunene tar i bruk velferdsteknologi for å sikre innbyggerne en aktiv og sunn alderdom.

Marit Heiberg påpekte også at velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon henger sammen. Innovative anskaffelser medfører også utfordringer, ettersom det gjerne innebærer vi må jobbe på en litt annen måte enn før.

– Krav om endring av arbeidsmetoder vil møte motstand, men det gjelder «å stå i det», slik at brukerne får tilgang på de redskapene de trenger for å mestre hverdagen sin på en bedre måte, sa Marit Heiberg.

Strategiske satsinger

Kunnskapsbyen gjennomfører og deltar i
en rekke samarbeidsprosjekter både lokalt, regionalt og internasjonalt. Les mer >>

Noen av våre prosjekter:

Fornybar energi og miljø

Fornybar energi og miljø har i mange år vært et av satsningsområdene i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Dette arbeidet er organisert under merkevaren OREEC som en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

OREEC-logo

By- og regionsutvikling

Ingressbilde

Hvordan gjøre Lillestrømregionen enda mer attraktiv for etablering av kunnskapsdrevet næringsliv? Gjennom ulike prosjekter arbeider vi med byutvikling og strategisk næringsutvikling. Talent, teknologi og toleranse er drivkreftene i arbeidet.

Lillestrøm er kåret til Osloregionens mest attraktive by for fremtiden! Vi tar utfordringen.

IT og sikkerhet - e-helse

Ingressbilde

Hvordan tar vi best tak i fremtidens utfordringer innenfor tema IT og sikkerhet? Dette angår både bedrifter og enkeltpersoner.

Helsesektoren står ovenfor en rivende utvikling når det gjelder bruk av teknologi. Hvordan kan kommunene på Romerike i et nært samarbeid med Ahus, Høgskolen i Oslo/Akershus og Kjeller innovasjon løse dette på en best mulig måte? Hvordan kan næringslivet utvikles innenfor dette området, og lage de beste løsningene for fremtiden?

 

Forskningsparken

Forskningsparken Kjeller, er Norges
nest største forskningspark.

Les mer >>

Siste nytt fra Forskningsparken: