Facebook Linkedin Twitter
PRESSE | NYHETER | KONTAKT | SITEMAP | ENGLISH  

Om Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen Lillestrøm samarbeider
med 120 medlemsbedrifter om nærings-utvikling og en kunnskapsdrevet byutvikling. Les mer >>

Nyheter:

Med Techmakers på innovasjon i praksis

Ingressbilde

Unge, grønne gründere fikk møte erfarne industrifolk under Techmakers industry day. Foto: Ingvild Sedahl, Kongsberg Innovasjon

 

Seks oppstartsselskaper deltok i forrige uke på Techmakers industry day, sammen med industripartnerne Siemens, ABB, DNV-GL, Scatec og Statkraft.

«Industridagen» som ble avholdt hos Kongsberggruppen, startet med at industriselskapene fortalte om hvilke teknologier de var ute etter. Deretter fikk oppstarterne presentere seg, med hver sin pitch i plenum.

– Det var et svært vellykket møte. I tillegg fikk vi til en effektiv speed-dating, slik at elle oppstarterne rakk å møte alle industriaktørene, sier prosjektmedarbeider Inga Blæsterdalen hos OREEC, som er fornybaravdelingen til Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Techmakers, som er Norges første akseleratorprogram for grønne oppstartsselskaper, organiseres av Kjeller Innovasjon, OREEC og Kongsberg Innovasjon. Oppstartsselskapene som er plukket ut får tre måneders intensiv akselerator-oppfølging.

– De får en unik tilgang til industrien, investorer og ressurser innen forretningsutvikling, samtidig som de blir tett fulgt opp av erfarne mentorer, forteller Blæsterdalen.

ecoINSIDE – en grenseløs solskinnshistorie

Ingressbilde

Magnus Nilsson fra Glava Energy Center og Trine Kopstad Berentsen fra Kunnskapsbyen Lillestrøm fikk positive tilbakemeldinger på sin presentasjon av det norsk-svenske sol-samarbeidet Solforum i Stockholm. Foto: Maria Fallström, Glava Energy Center

 

 

 

Interreg-prosjektet ecoINSIDE og det svensk-norske solenergi-samarbeidet fikk stor oppmerksomhet for sin presentasjon, under Energimyndighetenes Solforum i Stockholm 7. april.

 

– Norsk solindustri går så det griner. Klarer vi å knytte dette sammen med den gode, svenske businesskulturen, vil vi ha gode muligheter for å kunne utvikle en enda bredere solnæring. ecoINSIDE er viktig for å kunne lykkes med dette, sier hovedprosjektlederen i ecoINSIDE, Trine Kopstad Berentsen fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Hun viser til at prosjektet har gjort det mulig å bygge videre på det svensk-norske samarbeidet.

Svensk-norsk synergi

– Det var ekstra oppmuntrende at Energimyndigheten kom for å høre oss på vår sesjon under Solforum. Men så har vi da også mye å hente på å utvide samarbeidet, basert på den svensk-norske komplementariteten på sol. På sikt må målet må være å danne en nordisk klynge for solenergi. Det handler om kompetanse, innovasjon, posisjonering og omdømme, mener Berentsen.

Hun er overbevist om at et svensk-norsk fellesskap innen solenergi er en sikker oppskrift for innovasjon og industri. Berentsen trekker blant annet frem det tette og gode samarbeidet med testparken Glava Energy Center, som i praksis er et «Living Lab» med tette koblinger til industrien.

Et regionalt industri-cluster

Gjennom partnerskapet ecoINSIDE har den norske prosjektlederen også kunnet bidra til å skape grunnlaget for å jobbe fram en «Arena Sol»-søknad til Innovasjon Norge, som kan gjøre det mulig å bygge en regional næringsklynge for sol i Norge.

– Dette er også tema på et frokostseminar som WWF, OREEC, Accenture og Multiconsult arrangerer onsdag 13. april, med et påfølgende Arena solklyngemøte.

Frokostseminaret vil handle om utsiktene for det norske solkraftmarkedet. Med fallende teknologikostnader og høyere strømpris vil det være grunnlag for større lønnsomhet.

 

Frokostseminar om det norske solkraftmarkedet og ARENA Solklyngen

Tid og sted: Kl. 08.00 onsdag 13. april, hos Multiconsult, Nedre Skøyens vei 2, Oslo.

Program og påmelding

 

Ny rapport på bordet

– Accenture og WWF vil legge frem sin nye rapport om solkraft i Norge, der de har analysert hvordan lønnsomhetsbildet innen solkraftmarkedet vil endre seg, forteller Trine Kopstad Berentsen.

Bedre lønnsomhet er avgjørende for hvor raskt solkraft kan få alminnelig stort gjennomslag. Rapporten viser også hvilke støttenivåer som kreves for å kunne akselerere denne utviklingen.

– Hovedpunktene fra denne rapporten vil bli tatt med i den videre diskusjonen om Arena-klyngesatsningen, sier hun.

Strategiske satsinger

Kunnskapsbyen gjennomfører og deltar i
en rekke samarbeidsprosjekter både lokalt, regionalt og internasjonalt. Les mer >>

Noen av våre prosjekter:

Fornybar energi og miljø

Fornybar energi og miljø har i mange år vært et av satsningsområdene i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Dette arbeidet er organisert under merkevaren OREEC som en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

OREEC-logo

By- og regionsutvikling

Ingressbilde

Hvordan gjøre Lillestrømregionen enda mer attraktiv for etablering av kunnskapsdrevet næringsliv? Gjennom ulike prosjekter arbeider vi med byutvikling og strategisk næringsutvikling. Talent, teknologi og toleranse er drivkreftene i arbeidet.

Lillestrøm er kåret til Osloregionens mest attraktive by for fremtiden! Vi tar utfordringen.

IT og sikkerhet - e-helse

Ingressbilde

Hvordan tar vi best tak i fremtidens utfordringer innenfor tema IT og sikkerhet? Dette angår både bedrifter og enkeltpersoner.

Helsesektoren står ovenfor en rivende utvikling når det gjelder bruk av teknologi. Hvordan kan kommunene på Romerike i et nært samarbeid med Ahus, Høgskolen i Oslo/Akershus og Kjeller innovasjon løse dette på en best mulig måte? Hvordan kan næringslivet utvikles innenfor dette området, og lage de beste løsningene for fremtiden?

 

Forskningsparken

Forskningsparken Kjeller, er Norges
nest største forskningspark.

Les mer >>

Siste nytt fra Forskningsparken: